Հայ գիտնականի 7 անտիպ աշխատությունը բժշկության վերաբերյալ. 15-րդ դար

Ամենաընթերցվածները

Most Viewed Posts

Ամիրդովլաթ Ամասիացի հայ գիտնական, բնագետ և բժիշկ XV դ. Սուլթան Մեհմեդ նվաճողի անձնական բժիշկ եւ օսմանյան դատարանի գլխավոր վիրաբույժ-ակնաբույժ: Հեղինակ է բազմաթիվ ծավալուն բժշկական աշխատությունների…
Ծնվել է Ամասյա քաղաքում Եղիա անունով հայի ընտանիքում XV դարի 20-ական թվականներին …
Ամիրդովլատի քառորդ դարի անդադար աշխատանքի ընթացքում գրվել է գիտական աշխատությունների մի ամբողջ գրադարան (ամեն ինչ հայերեն լեզվով), որտեղ ներկայացված են միջնադարյան բժշկության գրեթե բոլոր կարևորագույն ճյուղերը (Սաղմնաբանություն, անատոմիա, ֆիզիոլոգիա, կլինիկական բժշկություն, Դեղագիտություն, վիրաբուժություն և թերապիա): Հայերենից բացի տիրապետում էր 5 լեզուների ՝ թուրքերեն, հունարեն, արաբերեն, պարսկերեն և լատիներեն, ինչի արդյունքում ծանոթ էր ինչպես եվրոպական, այնպես էլ մերձավորարևելյան բժշկական աղբյուրներին…
Աշխատանքներ.
«Ախրապատին» 1459 թ.
«Վասն նշանաց հիւանդին, զկենաց և զմահուն» 1466 թ.
«Բառք այբուբենական ի վերայ ցավոցն» 1468 թ.
«Օգուտ բժշկութեան» 1469 թ.
«Գիրք ռամկական» 1478 թ.
«Ախրապատին» 1481 թ.
Եվ Ամիրդովլատի ամենահայտնի աշխատությունը գրված է չորս տարվա ընթացքում ։
«Անգիտաց անպետ» 1482 թ.
Ամիրդովլատի աշխատությունները պահպանվել են Մատենադարանում, Բրիտանական թանգարանի գրադարանում, Վիեննայի Մխիթարյանների գրադարանում, Փարիզի Ազգային գրադարանում պահվող տասնյակ ձեռագրերում և այլն:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Թողեք մեկնաբանություն

Բաժանորդագրվել